אופציית Multi-Value ב-Reporting Services

יום ראשון, אוקטובר 3, 2010

כשיוצרים דוח ב-SSRS ניתן להגדיר פרמטרים כך שבדוח עצמו יופיע תיבת טקסט שיש להזין לה ערך או קומבו שיש לבחור ממנו ערך, ובהתאם לכך ירוץ הדוח: Select * From sys.objects Where schema_id=@S; במקרה זה מדובר בפילטר פשוט, ובהגדרת הפרמטרים ניתן לקבוע כיצד יבחר ערך מתאים. מסך הגדרת הפרמטרים כולל גם אפשרות Multi-Value: ניתן יהיה לבחור ערך אחד או יותר מתוך הרשימה: במקרה כזה (אם נבחר ב-Multi Value)- יש לשנות את השליפה הנ"ל לשליפה הבאה: Select * From sys.objects Where schema_id In (@S); הסינטקס הזה לכאורה שגוי- נסו להריץ את הקוד הבא ותקבלו שגיאה מכיוון שבעמודה schema_id יש מספרים ו-S@ הוא...
אין תגובות