ממוצעים נעים

יום שבת, אוגוסט 11, 2012

חישובי ממוצעים נעים פופולריים בתחום המניות והניתוח הטכני, אך לא רק. הנה, למשל, בדוחות המציגים סיכומי מכירות תקופתיים מקובל לעיתים להציג סכום מכירות מצטבר מתחילת השנה ואולי אף ממוצע מכירות חודשי מתחילת השנה, חישובים אלו הם חסרי ערך בתחילת השנה כשהם מתבססים על חודש או חודשיים ורק בסופה יש להם משמעות, וניתן במקרה הצורך להחליפם בחישובים נעים שיתייחסו לשנים עשר החודשים האחרונים וכך הם יתייחסו לשנה שלמה גם אם אינה קלנדרית. הלוא הדעת נותנת שמגמות לאורך זמן אינן תחומות בשנים קלנדריות, ושינויי מגמה אינם מתחילים באחד לינואר..  ליצירת הנתונים להדגמה אני בדרך כלל משתמש בטבלת sys.messages להדגמות מכיוון שהיא מגיעה...