סטטיסטיקה: עדכון וקבלת החלטות

יום רביעי, אפריל 13, 2016

הפוסט שלהלן ממחיש את השימוש בסטטיסטיקה על ידי המערכת לבחירת ה-Execution Plan, ואת השפעתה של סטטיסטיקה לא מעודכנת על שימוש זה ואיכות הבחירה. בעזרת טבלת sys.messages (טבלת מערכת בת כ-250,000 שורות) אבנה טבלה עם נתונים היסטוריים, כלומר- אכניס את תוכן טבלת המערכת לטבלה שאבנה, בתוספת תאריך: If Object_ID('T_Messages','U') Is Not Null Drop Table T_Messages; Create Table T_Messages ( DateTime Not Null, message_id Int Not Null, language_id Int Not Null, ...

Parallelism

יום שישי, ינואר 27, 2012

כאשר לשרת יש יותר ממעבד אחד הוא יכול לבחור לבצע פעולות במקביל וזה משפיע על בחירת ה-Execution Plan האופטימלי. בפוסט הקודם הראיתי כיצד במקרה של Join בין טבלה לא מאונדקסת לטבלה עם Primary Key & Clustered Index המערכת תבחר בעיבוד במקביל: Select * From messages T1 Inner Join messages_ClstInd T2 On T1.message_id=T2.message_id And T1.language_id=T2.language_id; מאוד יכול להיות שחלק שמי שניסה את הקוד...
אין תגובות