GraphDB ב-SQL Server 2017

יום שלישי, יולי 18, 2017

גרסת 2017 שבשעת כתיבת שורות אלו היא עדיין גרסת CTP (מה שנקרא בדרך כלל – גרסת בטה), תומכת ב-GraphDB, וב-SQL Azure הטכנולוגיה כבר זמינה לשימוש. טכנולוגיה זו שכוללת אובייקטים חדשים מחד, והרחבה של שפת TSQL עבורם; נועדה לטפל ברשתות, או ליתר דיוק – במידע לגבי רשתות. מבוא קצרצר לתורת הרשתות זו רשת (Graph): אוסף של קודקודים (Nodes) וקשתות (Edges), כשכל קשת מחברת בין שני קודקודים.הרשת יכולה לייצג אנשים וההיכרויות בינם, תחנות רכבת המקושרות בינן, קשרים בין אטומים במולקולות, ועוד.במקרה זה הקשתות הן סימטריות: המרחק מתחנת האוניברסיטה לתחנת הרצליה היא כמרחק מתחנת הרצליה לתחנת האוניברסיטה, ואם אני חבר...
אין תגובות

מציאת התאמות לפי קריטריונים גמישים

יום שלישי, אוגוסט 31, 2010

בפורום בסיסי נתונים שבתפוז הופיעה שאלה לגבי התאמת מועמדים למכללות: יש מועמדים כשלגבי כל אחד יש נתונים אם שירת בצבא, יש לו בגרות, עשה  יח"ל במתימטיקה וכו'; ויש מכללות שתנאי הקבלה שלהן יכולים לכלול חלק מהסעיפים הנ"ל; ויש למצוא איזה מועמד מתאים לאיזו מכללה. הפתרון הראשון שעלה בדעתי הוא לצרף לטבלת המועמדים עמודות כן/לא בהתאם לתנאים, לצרף לטבלת המכללות עמודות כן/לא בהתאם, ולשלוף כך: Select * From Students S Inner Join Universities U On S.Army>=U.Army And S.Bagrut>=U.Bagrut And S.Math5>=U.Math5; Go הבעייה בפתרון הוא היעדר גמישות:...
אין תגובות

יחס של רבים לרבים ללא טבלת עזר

יום רביעי, ינואר 6, 2010

בדרך כלל יחס של רבים לרבים בין שתי טבלאות ממומש באמצעות טבלת עזר שמקשרת בין שתי הטבלאות, והמפתח הראשי שלה הוא צירוף המפתחות הראשיים של שתיהן. ניתן במקרה הצורך ליצור יחס של רבים לרבים ללא טבלת עזר. אינני יודע מתי זה טוב, אבל זה אפשרי ולהלן שתי דרכים. נניח שבעירנו יש מספר מוסדות תרבות, כל אחד פתוח בימים אחרים במהלך השבוע, ואנחנו מעוניינים להחזיק את המידע הזה. נקים קודם כל את טבלת ימי השבוע: Create Table #T_Yamim(Yom Int,Shem VarChar(Max)) Insert Into #T_Yamim Select 1,'א' Insert Into #T_Yamim Select 2,'ב' Insert Into #T_Yamim Select 3,'ג' Insert Into #T_Yamim Select 4,'ד' Insert Into #T_Yamim Select 5,'ה' Insert Into #T_Yamim Select 6,'ו' Insert Into #T_Yamim...
אין תגובות