שמות הימים והחודשים

יום חמישי, דצמבר 2, 2010

ניתן לקבל את שם היום ושם החודש (פורמט מלא) של תאריך כלשהו כך: Select DatePart(Weekday,GetDate()), DateName(Weekday,GetDate()), DatePart(Month,GetDate()), DateName(Month,GetDate()), Cast(GetDate() As Varchar); כללתי בשליפה גם את מספר היום בשבוע, את מספר החודש ואת התאריך כטקסט הכולל את שם החודש בפורמט של שלוש אותיות. אני קיבלתי את הערכים הבאים: 5, Thursday, 12, December, Dec 2...
אין תגובות

כתיבת תאריכים

יום רביעי, נובמבר 17, 2010

במקום העבודה שלי מקובל לכתוב תאריכים בשאילתות SQL בערך כך: Select * From MyTbl Where MyCol='2010-01-12'; Go הסיבה לכך כנראה היא שבשליפות מתוך טבלאות, התאריכים בעמודות מסוג DateTime מוצגים לרוב כך (כולל פירוט ברמת אלפיות השניה)- 2010-01-12 00:00:00.000 ..ואם כך ה-SQL Server, אין לנו אלא לדבר בשפתו כדי שיבין. פורמט הכתיבה הזה עובד בהצלחה רק במקרה: שפת ברירת המחדל של המערכת אצלנו וברובן המוחלט של ההתקנות בארץ היא US_English (הגדרת שפת ברירת המחדל של ה-Logins נקבעת לרוב על פי זו של השרת, וזו גם השפה של ה-Session אותו פתחנו), ולכן התאריך הנ"ל מתפרש נכון בתור "שנים עשר בינואר אלפיים...