מסכת קלט ב-SQL Server

יום שבת, אוגוסט 4, 2012

נפתח בהנמכת ציפיות- אין מסכת קלט ב-SQL Server: הוא אינו מספק לנו ממשק משתמש ואין זה מתפקידו לזעוק חמס אם המשתמש מקליד אותיות במקום ספרות וכו'. זאת ועוד- יכולותיו בניתוח מחרוזות טקסט מוגבלות, ובמקרה הצורך יש לכתוב פרוצדורות מתאימות ב-Clr.. עדיין, ניתן לעשות הרבה מאוד גם בעזרת המעט שהמערכת מציעה, כל זאת כאשר אנו מצויידים בתושיה, יצירתיות ורוח קרב! דוגמה לבעייה- יש לבדוק האם מחרוזות מסויימת עונה לתנאי AAA999999AA9, כלומר, צירוף של אותיות וספרות כאשר A מייצגת אות ו-9 ספרה: Declare @Sn Varchar(Max)=''; --digit ...
2 תגובות

הכנסת ערכים לעמודת Identity

יום שני, מרץ 12, 2012

עמודות Identity יוצרות בעצמן את הערכים המאוכלסים בהן: ברירת המחדל היא להתחיל מ-1 ולעלות ב-1 בכל פעם (1,2,3,4..), אך ניתן להגדיר Seed ו-Increment שונים. יחד עם זאת- ניתן להכניס ערכים חיצוניים לעמודות Identity ולהתגבר על ההגדרות, בדרכים מסויימות. Use tempdb;Go If Object_Id('MyTbl','U') Is Not Null Drop Table MyTbl;Go Create Table MyTbl(ID Int Identity, Txt Varchar(Max));Go InsertInto MyTblSelect 'First' Union AllSelect 'Second' Union AllSelect 'Third'; Select * From MyTbl; במקרה זה הוכנסו לטבלה שלוש שורות, לא צויינו ערכים לעמודת ה-Identity, ובפקודת ה-Insert לא היה צורך לציין...
אין תגובות