השוואת ערכים הכוללים Nulls

יום רביעי, יולי 31, 2013

כיצד משווים ערכים? לכאורה בעזרת סימנים כמו = (שווה) או <> (שונה), לא כך? בואו נבדוק בעזרת טבלה לדוגמה: If Object_ID('tempdb..#Tmp','U') Is Not Null Drop Table #Tmp; Create Table #Tmp(I Int Primary Key, A Int Null, B Int Null); Go ...
אין תגובות

שירשור ערכים מטבלה

יום שני, אוגוסט 2, 2010

נפתח בחידה בעל פה: מה יהיה הפלט של הסקריפט הקצר הבא? Declare @S Varchar(Max); Select @S=name From sys.sysobjects; Print @S; נו טוב- הרוב בוודאי ממשיכים הלאה לראות מה התשובה בלי לנסות לחשוב, ומבין מעט הצדיקים שעוצרים לרגע ומנסים את כוחם – חלק אולי כבר יודעים את התשובה, חלק מבינים שיש כאן מלכודת ולא שאלת תם, ואולי יש צדיק אחד שנופל בפח הלא מוצלח.. לעצם העניין – אתם אמורים לטעות ולטעון שהתוכנית תיכשל מכיוון שלתוך משתנה ניתן להכניס ערך אחד ולא עמודה שלמה, עובדה שפקודה כמו (Select @S=(Select name From sys.sysobjects נכשלת מכיוון ששאילתת...