מסכת קלט ב-SQL Server

יום שבת, אוגוסט 4, 2012

נפתח בהנמכת ציפיות- אין מסכת קלט ב-SQL Server: הוא אינו מספק לנו ממשק משתמש ואין זה מתפקידו לזעוק חמס אם המשתמש מקליד אותיות במקום ספרות וכו'. זאת ועוד- יכולותיו בניתוח מחרוזות טקסט מוגבלות, ובמקרה הצורך יש לכתוב פרוצדורות מתאימות ב-Clr.. עדיין, ניתן לעשות הרבה מאוד גם בעזרת המעט שהמערכת מציעה, כל זאת כאשר אנו מצויידים בתושיה, יצירתיות ורוח קרב! דוגמה לבעייה- יש לבדוק האם מחרוזות מסויימת עונה לתנאי AAA999999AA9, כלומר, צירוף של אותיות וספרות כאשר A מייצגת אות ו-9 ספרה: Declare @Sn Varchar(Max)=''; --digit ...
2 תגובות