מחיקת שורה בטבלה שמופנה אליה FK

יום שלישי, אפריל 21, 2015

נניח שאנחנו רוצים למחוק שורה מטבלת ההזמנות. הבעייה הצפוייה היא שטבלת שורות ההזמנה מקושרת אליה ביחס של 1:N (אחת לרבים), ולכן יש למחוק קודם כל את שורות ההזמנה ורק לאחר מכן את ההזמנה עצמה.לעיתים העסק עלול להסתבך: יש טבלת עובדים, הרבה מאוד טבלאות הכוללות קוד עובד מקושרות אליה, ולעיתים הן עצמן מהוות צד ה-1 לאיזה יחס FK וכך הלאה.. בקיצור- כבר מריחים רקורסיה באוויר!הפרוצדורה שלהלן פועלת כדלקמן: מפעילים אותה עם שם טבלה (סכימה + שם) וקוד מפתח למחיקה.מראש אני מבהיר שאני מניח באופטימיות שהמפתח הוא על עמודה אחת בלבד בכל הטבלאות המעורבות. הפרוצדורה יוצרת טבלה זמנית T# שתשמש...
תגובה אחת

ישום היררכיה (עץ) בעזרת מספרים ראשוניים

יום שלישי, ינואר 17, 2012

הפוסט להלן מציג דרך לממש עץ בעזרת מספרים ראשוניים, תוך שימוש בתכונה שכל מספר יכול להיות מיוצג כמכפלה של מספרים ראשוניים (על ידי פירוק לגורמים). עץ בתורת הגרפים מוגדר כגרף מכוון בו לכל קודקוד יש לכל היותר קודקוד אחד שמחובר אליו בקשת, והוא יכול לתאר מבנים או תהליכים שונים: 1. מערכת היררכית בארגון בה לכל אחד יש מנהל אליו הוא כפוף (זולת המנהל הבכיר ביותר), אם כי למנהל יכולים להיות כפופים מספר עובדים. 2. מבנה דוח כספי מורכב. למשל- מאזן מחולק לנכסים ולהתחייבויות והון עצמי; ההתחייבויות מחולקות להתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך; התחייבויות לזמן קצר כוללות לקוחות, שכר עובדים,...
אין תגובות