שיפור ביצועי Join עצמי

יום שישי, אוגוסט 22, 2014

Join עצמי הוא Join בין טבלה לעצמה, מן הסתם כדי להתאים סוג אחד של שורות לאחרות.המקרה הפשוט בו אטפל כאן הוא התאמה של 1:1 – שורה מכאן מול שורה מכאן. למשל- בטבלת נוכחות נרצה להתאים את ההגעה ליציאה בטבלת התחברות לאתר נרצה להתאים את ה-logins ל-logouts בטבלת המכירות נרצה להתאים את המכירות של כל סוכן למכירות בחודש הקודם או בחודש המקביל אשתקד לצורך השוואה בטבלת שערי מניות נרצה להתאים את השער של כל יום לזה הקודם כדי לחשב את השינוי באחוזים לפני כמה שנים החלטתי לשפר מעט את הספרדית שלי – אותה אני מכיר ברמה...
אין תגובות