שירשור סקריפטים

יום שלישי, ספטמבר 28, 2010

הנה טיפ שימושי: מדובר בפקודת Dos ותיקה ומוכרת, שהפעם נעשה בה שימוש לטובת DBA-ים של SQL Server. בתהליך הפיתוח אנחנו יוצרים אובייקטים (טבלאות, פרוצדורות..), מכניסים ערכים לטבלאות הגדרות וניהול וכו'. כל פעולה כזו נשמרת בסקריפט נפרד, וכשמעלים גרסה משרת הפיתוח לשרת הבדיקות – יוצרים מהסקריפטים הרלוונטיים סקריפט אחד ארוך שכולל את כולם לפי סדר הגיוני. נניח שהסקריפט הראשון כלל יצירת טבלה ונשמר בתור C:\Tmp\A.sql Use tempdb; Go Create Table MyTbl(Taarih DateTime); Go הסקריפט השני כלל הוספת שורה לטבלה הנ"ל ונשמר בתור C:\Tmp\B.sql Use tempdb; Go Insert MyTbl Select GetDate(); Go והסקריפט השלישי כלל הוספת עמודת Identity לטבלה ונשמר בתור C:\Tmp\C.sql Use tempdb; Go Alter Table MyTbl Add ID Int Identity Primary Key; Go כעת בעזרת פקודת...
אין תגובות