שמות הימים והחודשים

יום חמישי, דצמבר 2, 2010

ניתן לקבל את שם היום ושם החודש (פורמט מלא) של תאריך כלשהו כך: Select DatePart(Weekday,GetDate()), DateName(Weekday,GetDate()), DatePart(Month,GetDate()), DateName(Month,GetDate()), Cast(GetDate() As Varchar); כללתי בשליפה גם את מספר היום בשבוע, את מספר החודש ואת התאריך כטקסט הכולל את שם החודש בפורמט של שלוש אותיות. אני קיבלתי את הערכים הבאים: 5, Thursday, 12, December, Dec 2...
אין תגובות