עמודות מחושבות המתבססות זו על זו

יום רביעי, אוגוסט 15, 2012

נניח שאנחנו מעוניינים להפיק דוח אילו אובייקטים השתנו ומתי (דוגמה מעט מאולצת להמחשה בלבד): Select name, Create_Date, modify_date, DateDiff(Day,create_date,modify_date) DayDiff, Case When DayDiff=0 Then 'Not Changed' Else 'Changed' End Changed, Case When Changed='Changed' And...
אין תגובות

שינוי פונקציה שנעשה בה שימוש בעמודה מחושבת

יום חמישי, אוגוסט 2, 2012

יצרנו טבלה ובה עמודה מחושבת המציגה ערך של פונקציה, ואנחנו מעוניינים לשנות את הפונקציה. לכאורה משימה טריוויאלית של Alter Function או לחילופין Drop & Create Function, אלא שמתברר שלא ניתן לעשות זאת במקרה זה. דוגמה- ניצור פונקצייה סקלרית פשוטה המחזירה מחרוזת בת שישה תווים הכוללת את מספר החודש ומספר השנה: Use tempdb; Go   If Object_ID('MyFnc','FN') Is Not Null Drop Function MyFnc; Go   Create Function dbo.MyFnc(@D...