SQL Azure תמונת מצב – ינואר 2010

יום שני, פברואר 1, 2010

מבוא והתחברות SQL Azure שהוא גרסת SQL Server in the Cloud יצאה בגרסת CTP להתנסות חופשית במהלך 2009, והופכת במהלך 2010 לשירות בתשלום. לא הכל ידוע עליה כרגע, ולכן מה שנכתב כאן הוא בערבון מוגבל- מציג את הידוע לי, ואת התרשמותי הסובייקטיבית. יתכנו טעויות או אי דיוקים, וממילא דברים ישתנו בקרוב; ולכן כל מה שנכתב כאן נכון לתאריך הכתיבה. Cloud Computing מתייחס ליישומים ממוחשבים שנמכרים כשירות ללקוח, כך שהשרתים אינם ברשותו והוא משלם תמורת השירות בו הוא משתמש. מקור המונח Cloud הוא בתרשימים ארגוניים בהם רכיבים שהם מחוץ לתחום (Scope) מוצגים כצורה גיאומטרית לא מוגדרת שנראית כענן; ומיקרוסופט נתנה לשירותי ה-Cloud שהיא מספקת את השם...
אין תגובות