תזמון משימות ב-SQL Databases ב-Azure

04/10/2017

אין תגובות

בניגוד ל-VM שיש להם – כמו לכל שרת – agent, ג’ובים, וכו’; ב-SQL Databases (או Paas) זה קצת יותר מורכב.
כרגע, Azure מציע אוסף של כלים, פתרונות וטכנולוגיות; שלא תמיד מסונכרנים בינהם, ולכן אין פתרון אחד, ומה שיש כיום זה לא מה שיהיה מחר.
בכל מקרה: פתרון אפשרי, נכון לעכשיו.

Automation Accounts – נכנסים לזה מהתפריט הראשי בפורטל. אם יש כבר חשבונות – ניתן להשתמש באחד מהם, ואם לא – יוצרים חדש.

Credentials – יש ליצור credential מתאים לדטבייס איתו רוצים לעבוד (אופצייה מתחת ל-Automation Account): שם משתמש, וסיסמה. בקוד עצמו, בהמשך, נעשה שימוש ב-credential, ולא נציין באופן גלוי שם וסיסמה.

Runbook – זה הקוד להרצה (אופצייה מתחת ל-Automation Account). יוצרים אחד חדש מסוג PowerShell(יש טמפלייטים מוכנים אך אין צורך במקרה זה), ובו הקוד הבא (יש לשנות את מה שבאדום):

param( [parameter(Mandatory=$True)] 

    [string] $SqlServer="myserver.database.windows.net", 

 

    [parameter(Mandatory=$True)] 

    [string] $Database="MyDatabse", 

     

    [parameter(Mandatory=$True)] 

    [string] $SqlCredentialAsset ="MyCredential"

  ) 

 

$SqlCredential = Get-AutomationPSCredential -Name $SqlCredentialAsset 

 

if ($SqlCredential -eq $null) 

{ 

  throw "Could not retrieve '$SqlCredentialAsset' credential asset. Check that you created this first in the Automation service." 

}  

# Get the username and password from the SQL Credential 

$SqlUsername = $SqlCredential.UserName 

$SqlPass = $SqlCredential.GetNetworkCredential().Password 

 

# Define the connection to the SQL Database 

$Conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection("Server=tcp:$SqlServer;Database=$Database;User ID=$SqlUsername;Password=$SqlPass;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30;") 

     

# Open the SQL connection 

$Conn.Open() 

 

# Define the SQL command to run. In this case we are getting the number of rows in the table 

$Cmd=new-object system.Data.SqlClient.SqlCommand("Exec MyProc;", $Conn)

$Cmd.CommandTimeout=0 

 

# Execute the SQL command 

$Ds=New-Object system.Data.DataSet 

$Da=New-Object system.Data.SqlClient.SqlDataAdapter($Cmd) 

[void]$Da.fill($Ds) 

 

# Output the count 

$Ds.Tables.Column1 

 

# Close the SQL connection 

$Conn.Close()

Schedule – במסך הניהול של ה-runbook שזה עתה יצרנו, ניתן להריץ הרצת נסיון (Start) או לתזמן אותו (Schedule.). ניתן ליצור אחד חדש, או להשתמש בקיים (אופצייה מתחת ל-Automation Account).

Jobs – מה שנקרא ג’וב ב-On Premise נקרא כאן כאמור runbook, ואילו jobs (אופצייה מתחת ל-Runbook) מתייחס ללוג של הריצות, לצורך מעקב וניטור שגיאות.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *