היכן הפסיק ה-n-י? (מציאת מופע של תת מחרוזת): גרסת ה-String_Split

07/04/2016

לפני למעלה מ-6 שנים, בראשית דרכי כבלוגר, פרסמתי את הפוסט היכן הפסיק ה-n-י? (מציאת מופע של תת מחרוזת):
נתונה טבלה ובה עמודת Subjects עם מקצועות שונים שכל סטודנט לומד –

Create Table T_Students (Name VarChar(50), Subjects VarChar(Max));

Go

Insert Into T_Students

Values  ('Ana','Geography,Literature'),

    ('Beni','Chemistry,Economics,History,Sociology'),

    ('Carmel',''),

    ('Dana','Literature,Economics,Philosophy,Sociology'),

    ('Eli','Zoology,Economics,Geography,History,Science'),

    ('Felicia','Medicine');

Go

image

ויש לשלוף את המקצוע הרביעי (אם יש..) של כל סטודנט.
הפתרון שאז מצאתי, בלוגר צעיר ונרגש שחרד שמא אינו מחדש דבר או סתם מקשקש, היה להשתמש ב-CTE רקורסיבי –

With MyCTE As

(Select Num, 

    Name,

    Subjects,

    [Begin],

    Comma,

    SUBSTRING(Subjects,[Begin],Comma-1) Subject

From  (Select 1 Num,

        Name,

        Subjects+',' Subjects,

        1 [Begin],

        CHARINDEX(',',Subjects+',') Comma

    From  T_Students

    Where  Subjects<>'') T

Union All

Select  Num,

    Name,

    Subjects,

    [Begin],

    Comma,

    SUBSTRING(Subjects,[Begin],Comma-[Begin]) Subject

From  (Select Num+1 Num,

        Name,

        Subjects,

        Cast(Comma As Int)+1 [Begin],

        CHARINDEX(',',Subjects,Comma+1) Comma

    From  MyCTE

    Where  CHARINDEX(',',Subjects,Comma+1)<>0) T)

Select  * 

From  MyCTE

Where  Num=4

Order By Name,

    Num;

image

העולם קצת התקדם הרבה מאז, וגם אני קצת – בבחינת צעד קטן לאדם וגו’, וקול ה-String_Split נשמע בארצנו.
כעת ניתן לעשות זאת כך:

Select * 

From T_Students T

Cross Apply (Select *

      From String_Split(Cast(Subjects As NVarchar(50)),',')

      Order By GetDate()

      Offset 3 Rows Fetch Next 1 Rows Only) OA1;

image

לא יצא לי כל כך להשתמש באופציית ה-Paging מאז שהיא הוצגה בגרסת 2012, אז הנה התגלגלה הזדמנות לידי, ולא החמצתי אותה.
מכיוון שאני מחוייב לכלול בה פסוקית משנה של מיון, אני “ממיין” לפי התאריך (=לא ממיין), וסומך על המערכת שהסט ממויין לפי סדר ההופעה במחרוזת: מדלג על 3 ומציג את ה-1 שלאחר מכן.

כמובן, אם זה לא ברור, בצורה הרבה יותר יעילה מאשר קודם.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *