PASS Summit 2015

25/09/2015

השנה אשתתף לראשונה ב-Pass Summit. יש!האם זכיתי בפיס והשקעתי את הזכיה בהשתתפות הנ”ל? לא ממש, אבל התאפשר לי להשתתף בכנס עצמו ללא תשלום בתור MVP, ובעזרת המעסיק (נאיה) נפתר גם נושא הטיסות והמלון, וכעת צריך רק לארוז לבד ולצאת לדרך.למי שחושד שהפכתי את הבלוג מבלוג מקצועי לבלוג “לרוץ ולספר לחבר’ה שימותו מקנאה”, עלי להתנצל ולספר שהתבקשתי בתור אחד מהזוכים המאושרים בהשתתפות ללא תשלום (כאמור- בזכות ה-MVP) לדאוג לפרסם את האירוע בקרב הקהילה המקומית. מצד אחד הבקשה לגיטימית, מצד שני – אינני פירסומאי, ואם אני עושה זאת – עלי לעמוד ביושר מאחורי הדברים.אם כך- נפתח בכך שלטוס לחו”ל זה תמיד...
תגיות: , ,
אין תגובות

DMVs לבדיקת הפעילות בשרת: sys.dm_exec_query_stats, sys.dm_exec_procedure_stats, sys.dm_exec_cached_plans

24/09/2015

ניתן למצוא כאן רשימה של ה-DMVs השונים העוסקים בפעילות על השרת (מי עושה מה וכו’),ואני אתמקד בשלושת אלו שבכותרת שעוסקים במה שמתבצע/התבצע, עם הדגש על “מה” ולא על “מי”. דרך הקישור למעלה ניתן להגיע לתיעוד הרישמי של כל אחת משלוש הפונקציות הנ”ל, ובניסוח חופשי שלי ניתן לתאר את תפקידן כך: sys.dm_exec_query_stats – הפקודות השונות שהתבצעו בשרת (פקודות כגון הרצת Select, ביצוע Update וכו’). הנתונים הם ברמת הפקודה, ומתייחסים לפקודות שנמצאות ב-Cache ושיש להן Plan. sys.dm_exec_procedure_stats – הפרוצדורות השונות שב-Cache. כל פרוצדורה – שורה. sys.dm_exec_cached_plans – התוכניות (Plans) השונות ב-Cache. משלימה את המידע שב-sys.dm_exec_query_stats במידע שמתייחס ל-Cache...