גימטריה

15/10/2010

אין תגובות

חז"ל פסקו שגמטריאות הן פרפראות לחכמה, אך למעשה כל הבלוג הזה אינו אלא פרפרה אחת גדולה, ולכן לא אמשוך ידי אף מזה:

Create Function F_Gimatria(@S Varchar(Max)) Returns Int

As

Begin

Declare  @I Int,

    @Gmtr Int;

Select  @I=1,

    @Gmtr=0;

While  @I<=Len(@S)

  Select  @Gmtr=@Gmtr+Case SubString(@S,@I,1) When 'א' Then 1

                        When 'ב' Then 2

                        When 'ג' Then 3

                        When 'ד' Then 4

                        When 'ה' Then 5

                        When 'ו' Then 6

                        When 'ז' Then 7

                        When 'ח' Then 8

                        When 'ט' Then 9

                        When 'י' Then 10

                        When 'כ' Then 20

                        When 'ל' Then 30

                        When 'מ' Then 40

                        When 'נ' Then 50

                        When 'ס' Then 60

                        When 'ע' Then 70

                        When 'פ' Then 80

                        When 'צ' Then 90

                        When 'ק' Then 100

                        When 'ר' Then 200

                        When 'ש' Then 300

                        When 'ת' Then 400

                        Else 0

                        End,

      @I=@I+1;

Return  @Gmtr;

End

יצר הרע השיא אותי להשתמש ברקורסיה שכן ערכה הגימטרי של מחרוזת הוא ערך האות הראשונה ועוד הערך הרקורסיבי של זנבה,

דא עקא ש-SQL Server מאפשר עד 32 רמות רקורסיה, וזה מגביל אותנו למחרוזות באורך של עד 32 תווים.. חבל!

יתכן ויהיו בעיות אצל מי שה-Collation שלו אינו עברי או שהוא Case Sensitive (כלומר- מבחין בין אות רגילה לסופית), אבל ככלל הפונקציה תקינה.

למה היא שימושית? למשל לחידה זו בה אנו נדרשים למצוא מספרים ששווים לערכם הגימטרי, ולשם כך נעשה שימוש בפונקציה מפוסט קודם שלי מספרים במילים:

With T As

(Select 1 N

Union All

Select  N+1

From  T

Where  N<10000)

Select  *,

    N-Gmtr

From  (Select  *,

        dbo.F_Gimatria(Txt) Gmtr

    From  (Select  N,

            dbo.F_Num2Text(N,0) Txt

        From  T) T) T

Where  N=Gmtr

Option (MaxRecursion 0);

למרבה הצער לא מצאתי מספרים מתאימים.. 🙁

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *