משלוח מיילים דרך Gmail באמצעות פרוצדורת CLR

25/09/2010

תגיות:
אין תגובות

הפוסט פוסם לראשונה ב-www.SQLServer.co.il.

משלוח מיילים מתוך Sql Server זו משימה פשוטה למדי: צריך רק להגדיר, לקנפג, לקסטם, לדבג, לאתחל, ולפבלש וזה עובד..

זו לפחות הייתה ההרגשה שלי בעבר, אבל החל מגרסת 2005 – משלוח מיילים נעשה הרבה יותר פשוט ונוח באמצעות הפרוצדורה msdb.dbo.sp_send_dbmail, ונוספה גם האפשרות לכתוב פרוצדורת Clr (במקרה שלנו באמצעות VB.net) ולהפעיל אותה מתוך ה-SQL Server- אופציה חשובה לגרסאות שאינן מאפשרות משלוח מיילים בדרכים אחרות.

מכיוון ש-Gmail הוא ספק שירותי המייל המוביל כיום, אני אדגים באמצעותו. מי שמשתמש בחשבון אחר, יצטרך ברוב המקרים רק לשנות את חשבון ה-smtp (החשבון המאפשר משלוח מיילים והוא מופיע בהגדרות ה-Outlook – למי שיש..).

כתיבת פרוצדורת Clr ויצירת קובץ Dll:

זו בדרך כלל המשימה שגורמת לאנשים כמוני לסגור את החלון ולעבור למשימה אחרת, ולכן זה מוגש כאן מוכן לשימוש..

יש להעתיק את הקוד הבא לתוך מסמך Notepad (או כל עורך טקסט אחר) ולשמור בתור C:\Tmp\Email.vb

Imports System.Net

Imports System.Net.Mail


Public Class StoredProcedure

  <Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure()> _

  Public Shared Sub P_EMail(ByVal Mail_To As String, _

              ByVal Mail_Cc As String, _

              ByVal Mail_Bcc As String, _

              ByVal Subject As String, _

              ByVal From As String, _

              ByVal Body As String, _

              ByVal Attach As String)

    Dim Smtp_Client As SmtpClient

    Dim Str As String

    Dim Nmbr As Integer

    Using EMail As New MailMessage()

      EMail.Subject = Subject

      EMail.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.Unicode

      EMail.Body = Body

      EMail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.Unicode


      Attach = Attach.Trim

      While Attach <> ""

        Nmbr = InStr(Attach, ";")

        If Nmbr = 0 Then

          Str = Attach

          Attach = ""

        Else

          Str = Attach.Substring(0, Nmbr - 1)

          Attach = Attach.Substring(Nmbr, Attach.Length - Nmbr)

          Attach = Attach.Trim

        End If

        EMail.Attachments.Add(New Attachment(Str))

      End While


      Mail_To = Mail_To.Trim

      While Mail_To <> ""

        Nmbr = InStr(Mail_To, ";")

        If Nmbr = 0 Then

          Str = Mail_To

          Mail_To = ""

        Else

          Str = Mail_To.Substring(0, Nmbr - 1)

          Mail_To = Mail_To.Substring(Nmbr, Mail_To.Length - Nmbr)

          Mail_To = Mail_To.Trim

        End If

        EMail.To.Add(New MailAddress(Str))

      End While


      Mail_Cc = Mail_Cc.Trim

      While Mail_Cc <> ""

        Nmbr = InStr(Mail_Cc, ";")

        If Nmbr = 0 Then

          Str = Mail_Cc

          Mail_Cc = ""

        Else

          Str = Mail_Cc.Substring(0, Nmbr - 1)

          Mail_Cc = Mail_Cc.Substring(Nmbr, Mail_Cc.Length - Nmbr)

          Mail_Cc = Mail_Cc.Trim

        End If

        EMail.CC.Add(New MailAddress(Str))

      End While


      Mail_Bcc = Mail_Bcc.Trim

      While Mail_Bcc <> ""

        Nmbr = InStr(Mail_Bcc, ";")

        If Nmbr = 0 Then

          Str = Mail_Bcc

          Mail_Bcc = ""

        Else

          Str = Mail_Bcc.Substring(0, Nmbr - 1)

          Mail_Bcc = Mail_Bcc.Substring(Nmbr, Mail_Bcc.Length - Nmbr)

          Mail_Bcc = Mail_Bcc.Trim

        End If

        EMail.Bcc.Add(New MailAddress(Str))

      End While


      EMail.From = New MailAddress(From)

      EMail.IsBodyHtml = True

      Smtp_Client = New SmtpClient("smtp.gmail.com", 587)

      Smtp_Client.EnableSsl = True

      Smtp_Client.Credentials = New NetworkCredential("MyMail@gmail.com", "MyPwd")

      Smtp_Client.Send(EMail)

    End Using

  End Sub

End Class

כמובן שיש לשנות את שם החשבון ב-Gmail בהתאם למה שיש לכם ולציין את הסיסמה במקומות המודגשים באדום.

כעת יש להריץ את הפקודה הבאה דרך ה-Command Line (או דרך Start ו-Run):

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\vbc /target:library C:\Tmp\Email.vb

הפעולה תימשך כ-30 שניות לכל היותר, ובסיומה יווצר הקובץ c:\Tmp\Email.dll.

יצירת הפרוצדורה ב-SQL Server:

יש להריץ את הקוד הבא ב-Management Studio:

Use msdb

Go

Alter Database msdb Set TrustWorthy On

Go

If (Select Object_Id('P_EMail')) Is Not Null Drop Procedure dbo.P_EMail

Go

If (Select name From sys.assemblies Where name='EMail') Is Not Null Drop Assembly Email

Go


Create Assembly Email From 'C:\Tmp\Email.dll'

With Permission_Set = UnSafe

Go


Create Procedure dbo.P_EMail

        @Mail_To NVarChar(Max),

        @Mail_Cc NVarChar(Max),

        @Mail_Bcc NVarChar(Max),

        @Subject NVarChar(Max),

        @From NVarChar(Max),

        @Body NVarChar(Max),

        @Attachment NVarChar(Max)

With Execute As Caller

As

External Name Email.StoredProcedure.P_EMail

Go


Sp_Configure 'Clr Enabled', 1

Go


ReConfigure

Go

כעת תיווצר פרוצדורה בשם P_Email שבאמצעותה ניתן יהיה לשלוח מיילים.

השימוש בפרוצדורה:

בדוגמה הבאה נשלח מייל עם קובץ גראפי לחבר אחד, עם עותק גלוי CC לשני, ועותק מוסתר BCC לשלישי; כאשר מצויין המייל (@From) אליו הם יגיבו אם יבצעו Reply:

Execute msdb..P_EMail @Mail_To = 'MyFriend1@HisMail1.com',

        @Mail_Cc = 'MyFriend2@HisMail2.com',

        @Mail_Bcc = 'MyFriend3@HisMail3.com',

        @Subject = 'Hello friends',

        @From = 'MySelf@MyMail.com',

        @Body = N'מה שלומכם? זו התמונה שלי..',

        @Attachment = 'C:\Tmp\MyPicture.jpg';

כמובן שאפשרויות שונות יכולות להישאר ריקות אם אין בהן צורך, או ניתן לציין מספר פריטים. למשל:

Execute msdb..P_EMail @Mail_To = 'MyFriend1@HisMail1.com;MyFriend2@HisMail2.com',

        @Mail_Cc = '',

        @Mail_Bcc ='',

        @Subject = 'Hello friends',

        @From = 'MySelf@MyMail.com',

        @Body = N'מה שלומכם? הנה כמה תמונות שלי..',

        @Attachment = 'C:\Tmp\Pic1.jpg;C:\Tmp\Pic2.jpg;C:\Tmp\Pic3.jpg';

אפשרות נוספת- ניתן לעצב את גוף המייל באמצעות תגיות Html:

Execute msdb..P_EMail @Mail_To = 'MyFriend1@HisMail1.com',

        @Mail_Cc = '',

        @Mail_Bcc ='',

        @Subject = 'Hello friends',

        @From = 'MySelf@MyMail.com',

        @Body = N'מה שלומכם? <B>אני מרגיש טוב!</B.',

        @Attachment = '';

במקרה זה גוף ההודעה יראה כך: מה שלומכם? אני מרגיש טוב!

קריאה נוספת:

מי שמעוניין לנסות אופציות נוספות – כדאי לעיין בפוסט הבא (הדוגמאות הן ב-C# ויש להעביר אותן ל-VB.net):

http://blogs.microsoft.co.il/blogs/justinangel/archive/2008/09/20/full-guide-to-system-net-mail.aspx

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *