יום π שמח

15/03/2010

אין תגובות

אתמול (ארבעה עשר במרץ ציינו את יום ה-π הבינלאומי.

לרגל המאורע- שתי וריאציות למציאת שני השלמים שהמנה שלהם מהווה הקירוב הטוב ביותר ל-π (שהוא כידוע מספר לא רציונלי) מבין המספרים עד 1000.
בשני המקרים מחלקים את כל אחד מהמספרים ב-π,
מעגלים את התוצאה,
ומחלקים את המספר מחדש – אך הפעם בעיגול הנ"ל,
ולסיכום – מוצאים את ההפרש בערך מוחלט מ-π.

השיטה הראשונה האלגנטית יותר- כל שורה מושווית לקודמת וגוררת את הפרמטרים שמחזירים את התוצאה היותר טובה מבין השתיים, ולבסוף רק השורה האחרונה מוצגת:

Declare  @N Int;

Set    @N=1000;

With Nm As

(Select  0 N,

    Cast(Null As Int) Mone,

    Cast(Null As Int) Mehane,

    Pi() Hefresh

Union All

Select  N,

    Case When Hefresh<HefreshOld Then N Else Mone End Mone,

    Case When Hefresh<HefreshOld Then Mehane Else MehaneOld End Mehane,

    Case When Hefresh<HefreshOld Then Hefresh Else HefreshOld End Hefresh

From  (Select  N+1 N,

        N Nold,

        Mone,

        Cast(Round((N+1)/Pi(),0) As Int) Mehane,

        Mehane MehaneOld,

        Abs(Pi()-Case When Round((N+1)/Pi(),0)<>0 Then (N+1)/Round((N+1)/Pi(),0) End) Hefresh,

        Hefresh HefreshOld

    From  Nm

    Where  N<@N) T)

Select  *

From  Nm

Where  N=@N

Option (MaxRecursion 0);

השיטה השניה קצת יותר יעילה- לכל שורה מחשבים את ההפרש, ומציגים בסוף את בעלת ההפרש המינימלי:

Declare  @N Int;

Set    @N=1000;

With Nm As

(Select  1 N,

    Cast(1 As Int) Mehane,

    Cast(Pi() As Float) Hefresh

Union All

Select  N+1 N,

    Cast(Round((N+1)/Pi(),0) As Int) Mehane,

    Cast(Abs(Pi()-(N+1)/Round((N+1)/Pi(),0)) As Float) Hefresh

From  Nm

Where  N<@N)

Select  Top 1 *

From  Nm

Order By Hefresh

Option (MaxRecursion 0);

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *