בול פגיעה

24/02/2010

אין תגובות

כנראה שנגמרו הבעיות אם יש לנו זמן לשחק ב-"בול פגיעה".
החוקים למי שבמקרה אינו מכיר: שחקן א' בוחר מספר בן 4 ספרות שונות (למשל 1528), ושחקן ב' מנסה לנחש.
התשובה על כל ניחוש של ב' צריכה להיות מספר ה"בולים" (כלומר- כמה ספרות מתוך ה-4 שבניחוש נמצאות במקום הנכון),
ומספר ה"פגיעות" (כלומר- כמה ספרות מתוך ה-4 מופיעות במספר שבחר א' אך לא במקום הנכון).
למשל אם א' בחר 0123 ו-ב' מנחש שהמספר הוא 1283, אזי יש לו "בול" אחד (הספרה 3) ושתי "פגיעות" (הספרות 1 ו-2).
כעת ב' מציע ניחוש חדש על סמך המידע החלקי שבידו, וחוזר חלילה עד שהוא מנחש נכונה את המספר.

אנחנו נבחר מספר והמחשב ינחש ויגלה,
ולשם כך נכתוב פרוצדורה שתיצור טבלה עם 10*9*8*7=5040 הצירופים החוקיים,
בטבלה יהיה שדה שיציין אם המספר אפשרי לאור המידע שקיבלנו עד כה (בהתחלה לכל המספרים אינדיקציה 1 ובכל איטרציה המחשב יאפס אותה עבור הלא רלוונטיים),
והמחשב יבחר רשומה אחת באופן אקראי ויציג אותה כניחוש:

Create Proc SP_BulPgia_Begin As


If (Select Count(*) From sys.tables Where name='T_BulPgia')=1 Drop Table T_BulPgia;

Create Table T_BulPgia(A Char(1),B Char(1),C Char(1),D Char(1),YesNo Bit);

Create Unique Clustered Index T_BulPgia_Idx On T_BulPgia(A,B,C,D);


With Nm As

(Select 0 N

Union All

Select  N+1

From  Nm

Where  N<9)

Insert Into T_BulPgia

Select  Cast(N1.N As Char) A,

    Cast(N2.N As Char) B,

    Cast(N3.N As Char) C,

    Cast(N4.N As Char) D,

    1 YesNo

From  Nm N1

Inner Join Nm N2

    On N2.N<>N1.N

Inner Join Nm N3

    On N3.N<>N1.N

    And N3.N<>N2.N

Inner Join Nm N4

    On N4.N<>N1.N

    And N4.N<>N2.N

    And N4.N<>N3.N;


Select  Top 1 'My guess: '+A+B+C+D

From  T_BulPgia

Order By NewID();

כעת נכתוב פרוצדורה נוספת שתקבל את הניחוש האחרון של המחשב, את מספר הבולים ואת מספר הפגיעות (שלושה פרמטרים בסה"כ),

המחשב יאפס את האינדיקציות של כל הרשומות שההשוואה שלהן לניחוש האחרון אינה מחזירה את מספר הבולים והפגיעות הנכון,

ומתוך הרשומות שהאינדיקציה שלהן היא עדיין 1 המחשב ישלוף אקראית ניחוש נוסף.

תהליך זה יחזוור על עצמו עד שתיוותר אינדיקציה 1 רק למספר אחד וזו התשובה הנכונה:

Create Proc SP_BulPgia_Guess(@Guess Char(4), @Bul Int, @Pgia Int) As


With T As

(Select  *,

    Case When SUBSTRING(@Guess,1,1)=A Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,2,1)=B Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,3,1)=C Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,4,1)=D Then 1 Else 0 End Bul,

    Case When SUBSTRING(@Guess,2,3) Like '%'+A+'%' Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,1,1)+SUBSTRING(@Guess,3,2) Like '%'+B+'%' Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,1,2)+SUBSTRING(@Guess,4,1) Like '%'+C+'%' Then 1 Else 0 End +

    Case When SUBSTRING(@Guess,1,3) Like '%'+D+'%' Then 1 Else 0 End Pgia

From  T_BulPgia

Where  YesNo=1)

Update  T

Set    YesNo=0

Where  Not (Bul=@Bul And Pgia=@Pgia);


Select  Top 1 Case (Select COUNT(*) From T_BulPgia Where YesNo=1) When 1 Then 'The answer is: ' Else 'My guess: ' End +A+B+C+D

From  T_BulPgia

Where  YesNo=1

Order By NewID();

נתחיל לשחק: בחרתי את המספר 1528 (לא לגלות למחשב- הוא צריך למצוא לבד!) והפעלתי את הפרוצדורה SP_BulPgia_Begin.

הניחוש שלו 6342 שזה 0 בולים ו-1 פגיעות ולכן אני מפעיל את הפרוצדורה SP_BulPgia_Guess עם הפרמטרים '6342',0,1.

הניחוש שלו עכשיו 2015 שזה 0 בולים ו-3 פגיעות,

הניחוש הבא שלו 7201 שזה 0 בולים ו-2 פגיעות,

הניחוש הבא שלו 1530 שזה 2 בולים ו-0 פגיעות,

הניחוש הבא (שבמקרה הוא גם התשובה הנכונה) הוא 1528 וזה 4 בולים ו-0 פגיעות,

ורק כעת הוא מכריז ש-1528 זו התשובה הנכונה:

SP_BulPgia_Begin;      --My guess: 6342

SP_BulPgia_Guess '6342',0,1;--My guess: 2015

SP_BulPgia_Guess '2015',0,3;--My guess: 7201

SP_BulPgia_Guess '7201',0,2;--My guess: 1530

SP_BulPgia_Guess '1530',2,0;--My guess: 1528

SP_BulPgia_Guess '1528',4,0;--The answer is: 1528

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *