ניסוי ה- VDI הגדול – השפעת Image Compression

15 באוגוסט 2011

בהמשך לשאלה שנשאלתי אודות ההבדל בין ה- compressions השונים שאפשר לעשות לתמונות ואשר ניתנים להגדרה בפרוקוטול ה- HDX\ICA, החלטתי לבדוק את העניין לעומק.
ערכתי בסך הכל 12 בדיקות, כשכל אחת עם הגדרה מעט שונה. כל הבדיקות נערכו על תמונות דוממות מהאתר הזה. ביטלתי את אפשרות ה- Off Screen Surface כדי שה- agent המקומי שלי לא יקח את התמונות מה- Cache, אלה יביא אותם כל פעם מהסביבה המרוחקת.
הבדיקה כללה פתיחה של IE על אתר הדגימה (כל האתר נטען מבעוד מועד בכל אחת מהבדיקות) וגלילה – עם page down בקצב איטי יחסית – עד סוף הדף.
ועוד דבר קטן, כל הבדיקות בוצעו ע”י התחברות לסביבה עם Latecny גבוה יחסית של 200ms וקו של 1.5M.
מי שמעוניין להגיע ישר לסיכום התוצאות, מוזמן לגלול לסוף הדף.
 
בדיקה 1: Still Images Lossy Compression – High
התמונות עלו בצורה מהירה, ראו ירידה מסוימת באיכות התמונות.
תקשורת – ממוצע של 109Kbits/sec של תקשורת יוצאת מהסביבה הוירטואלית לעמדה הפיזית, עם פיק של 201Kbits/sec.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 1.3IOPS (כולם כתיבה)
image

השפעה על מעבד ו- RAM – ממוצע של 40% שימוש במעבד ו- 1.2GB של RAM פנוי (מתוך 2GB).
image

בדיקה 2: Still Images Lossy Compression – Medium
התמונות עלו בצורה מהירה, באיכות יותר טובה יחסית ל- High Compression, אבל עדיין, באיכות פחות טובה מהמקור.

תקשורת – ממוצע של 217Kbits/sec של תקשורת יוצאת מהסביבה הוירטואלית לעמדה הפיזית ו- 4Kbits/sec של תקשורת נכנסת. פיק של 414Kbits/sec של תקשורת יוצאת ו- 5Kbits/sec של נכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 5IOPS (כ- 4 כתיבה וכ- 1 קריאה) במשך הבדיקה.
image

השפעה על מעבד ו- RAM – ממוצע של 36% שימוש במעבד ו- 1.2GB של RAM פנוי.
image

בדיקה 3: Still Images Lossy Compression – Low
התמונות עלו בצורה איטית יותר מאשר בשתי הבדיקות הקודמות, אך איכותן היתה טובה מאוד ועדיפה מאשר בבדיקות הקודמות.

תקשורת – ממוצע של 307Kbits/sec של תקשורת יוצאת מהסביבה הוירטואלית לעמדה הפיזית ו- 3Kbits/sec של תקשורת נכנסת. פיק של 530Kbits/sec של תקשורת יוצאת ו- 4Kbits/sec של נכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 2IOPS (כולם כתיבה) במשך הבדיקה. העליה בסוף, היא בגלל סגירת חלון הדפדפן.
image

השפעה על מעבד ו- RAM – ממוצע של 34% שימוש במעבד ו- 1.2GB של RAM פנוי. העליה בסוף, היא בגלל סגירת חלון הדפדפן.
image

בדיקה 4: Still Images Lossy Compression – None
התמונות עלו בצורה איטית ומייגעת מאוד, מה שכן, האיכות שלהן – אחרי שהן כבר הופיעו – היתה מצוינת.

תקשורת – ממוצע של 500Kbits\sec של תקשורת יוצאת מהסביבה הוירטואלית לעמדה הפיזית ו- 3Kbits\sec של תקשורת נכנסת. פיק של 863Kbits\sec של תקשורת יוצאת – 4Kbits\sec של תקשורת נכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 1.5IOPS (כולם כתיבה) במשך הבדיקה.
image

השפעה על מעבד ו- RAM – ממוצע של 33% שימוש ובמעבד ו- 1.2GB של RAM פנוי.
image

בדיקה 5: Still Images Lossy Compression – High; Heavyweight Compression – Enabled
התמונות עלו בצורה מהירה, ראו ירידה מסוימת באיכות התמונות.

תקשורת – ממוצע של 160Kbits\sec של תקשורת יוצאת מהסביבה הוירטואלית לעמדה הפיזית וממוצע של 2.5Kbits\sec של תעבורה נכנסת. פיקים של 280Kbits\sec ו- 3.9Kbits\sec של תעבורה יוצאת ונכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 3IOPS (כולם כתיבה) לאורך הבדיקה.
image

שימוש במעבד ו- RAM – ממוצע של 35% שימוש במעבד, כמעט ללא השפעה על ה- RAM.
image

בדיקה 6:  Still Images Lossy Compression – Medium; Heavyweight Compression – Enabled

תקשורת – ממוצע של 208Kbits\sec של תקשורת יוצאת ו- 3Kbits\sec של נכנסת. פיקים של 286Kbits\sec ו- 3Kbits\sec של יוצאת ונכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 2IOPS (כמעט כולן כתיבה).
image

שימוש במעבד ו- RAM – ממוצע של 37% שימוש במעבד, השפעה מועטה על ה- RAM.
image

בדיקה 7: Still Images Lossy Compression – Low; Heavyweight Compression – Enabled

תקשורת – ממוצע של 328Kbits\sec תעבורה יוצאת ו- 3Kbits\sec של נכנסת. פיק של 502Kbits\sec ו- 4Kbits\sec של תעבורה יוצאת ונכנסת.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 1.7IOPS (כולם כתיבה).
image

השפעה על מעבד ו- RAM – ממוצע של 33% שימוש במעבד.
image

 

בדיקה 8: Still Images Lossy Compression – None; Heavyweight Compression – Enabled
קצב העברת התמונות היה איטי להחריד…

תקשורת – ממוצע של 577Kbits\sec תעבורה יוצאת ו- 3Kbits\sec נכנסת. פיק של 932Kbits\sec ו- 4.4Kbits\sec של יוצאת ונכנסת בהתאמה.
image

עבודה מול הדיסק – ממוצע של 1.5IOPS (כולם כתיבה).
image

השפעה על המעבד ו- RAM – ממוצע של 34% שימוש במעבד.
image

בדיקה 9: Still Images Lossy Compression – High; Heavyweight Compression – Enabled; Extra Color Compression – Enbaled

תקשורת – ממוצע של 188Kbits\sec יוצאת ו- 3Kbits\sec נכנסת. פיק של 310Kbits\sec ו- 4Kbits\sec תעבור יוצאת ונכנסת בהתאמה.
image

עבודה מול הדיסק – 3.6IOPS בממוצע (כולם כתיבה).
image

השפעה על מעבד ו- RAM –
image

בדיקה 10: Still Images Lossy Compression – Medium; Heavyweight Compression – Enabled; Extra Color Compression – Enbaled
מהירות העברת התמונות היתה מעט איטית.

תקשורת – ממוצע של 177Kbits\sec של תקשורת יוצאת ו- 2.5 נכנסת. פיק של 305Kbits\sec של תעבורה יוצאת.
image

עבודה מול הדיסק –
image

השפעה על המעבד וה- RAM –
image

בדיקה 11: Still Images Lossy Compression – Low; Heavyweight Compression – Enabled; Extra Color Compression – Enbaled
מהירות העברת התמונות היתה איטית.

תקשורת – ממוצע של 336Kbits\sec תעבורה יוצאת עם פיק של 532Kbits\sec.
image

עבודה מול הדיסק –
image

השפעה על המעבד ו- RAM –
image

בדיקה 12: Still Images Lossy Compression – None; Heavyweight Compression – Enabled; Extra Color Compression – Enbaled
מהירות העברת התמונות איטית מאוד.

תקשורת – ממוצע של 608Kbits\sec תעבורה יוצאת עם פיק 979Kbits\sec.
image

עבודה מול הדיסק –
image

השפעה על המעבד ו- RAM –
image

לסיכומו של עניין, טבלה קצרה שמרכזת את נתוני התקשורת היוצאת הממוצעת (כפי שאפשר לראות בתוצאות, זה הנתון שהכי הושפע מהשינויים בהגדרת ה- compression) בכל אחת מהבדיקות.

None

Low

Medium

High

 

500

307

217

109

 

577

328

208

160

Heavyweight Compression

608

336

177

188

Extra Color Compression

מסקנות. באופן מעט מפתיע, Heavyweight Compression למרות שהיה אמור לצרוך פחות רוחב פס, דווקא צרך יותר (פרט לכאשר ה- Lossy Compression היה מוגדר ל- Medium). כנ”ל גם בקשר ל- Extra Color Compression, גם כאן בכל הבדיקות פרט לכאשר ה- Lossy Compression הוגדר ל- Medium, צריכת רוחב הפס דווקא גדלה.

עוד נתון שלא ממש הפתיע אותי, אלה רק הראה את זה בצורה מאוד ברורה, הוא נתון העבודה מול הדיסק.
כמעט בכל אחת מהבדיקות, לא היתה שום קריאה מהדיסק בזמן השהייה בדף האינטרנט, גם הכתיבות אליו היו מועטות (ולא הושפע כלל מהגדרות ה- compression). אם מקשרים את הנתונים האלה לנתוני העבודה מול הדיסק שפירסמתי בבדיקות הקודמות, אפשר לראות באופן מאוד ברור כי רוב העבודה של תחנת ה- VDI מול האחסון (אחרי שהיא עלתה והמשתמש נכנס כבר לסביבה, שם הנתונים פחות או יותר הפוכים) היא דווקא בכתיבה.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *