Microsoft Windows Thin PC

9 במרץ 2011

לפני כחודש מיקרוסופט הכריזה על SP1 עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2, כחלק מההכרזה נערכה לנו היכרות עם ה- WinTPC שהיא מערכת הפעלה קלה וסגורה מבוססת Windows 7אשר באה לעזור ללקוחות בהגירה לתצורות השונות של ה- Desktop Virtualization. העזרה של ה- WinTPC באה לידי ביטוי בכך שהיא מיועדת להיות מותקנת על המחשבים הקיימים של המשתמשים (במקום ה- Windows המלא הקיים על התחנות ושאין בו צורך במקרה וסביבת העבודה נמצאת במרכז) ולהפוך את המחשב למאין Thin Client אשר משמש כפרוקסי לחיבור לסביבת העבודה הוירטואלית. למרות שעדיין לא קיימים כ”כ הרבה פרטים לגבי ה- WinTPC, זה...
תגובה אחת

זה הכל עניין של גמישות

8 במרץ 2011

אני נמצא בסיום קריאתו של הספר “עידן הלא יעלה על הדעת”. הכותב מדבר שם על כמה שאנחנו (וכמובן הארגונים בהם אנו עובדים והמדינות בהן אנו חיים) צריכים להיות גמישים באופן ההתנהלות והמחשבה שלנו. שאנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה ולא על בעיה ספציפית ונקודתית (מקרה ערמת החול) כדי להיות מסוגלים להתמודד איתה. בכל אופן, ואני יודע שזה יומרני, אבל בואו ננסה להכיל את זה על תחום אספקת סביבות העבודה והאפליקציות הארגוניות למשתמשים. למדנו כבר שה- Desktop Virtualization מאפשר לארגונים בכלל ולגופי ה- IT בהם בפרט להיות הרבה יותר גמישים בנושא אספקת סביבות העבודה והאפליקציות הארגוניות למשתמשים. וכמו שלמדנו מהספר,...
אין תגובות