Sign in

Eli Shlomo Blog

יוזר גרופ Unified Communications

יוזר גרופ Microsoft Unified Communications הוא המקום המרכזי לקהילת מומחי ה-IT בישראל.
מטרת הקבוצה היא לשתף את הידע והאינפורמציה בקבוצה, להחליף רעיונות וליצור קשרים בין חברי הקבוצה.
הקבוצה מתמקדת במספר נושאים ותחומים:

  • Exchange
  • Lync
  • Office 365

Capture

מי מגיע?

מנהלי IT, מנהלי רשת, מנהלי פרויקטים, מנהלי תשתיות, מומחי אבטחת מידע, מנהלי תמיכה, אנשי תמיכה, מנמ"רים ומקצוענים בתחום.

מתי זה קורה?

אנו נפגשים ביום שני אחה"צ בשבוע השני של כל חודש במשרדי Microsoft, רעננה.

הצטרפות לקבוצה בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/mucugi
מצגות ותכנים של מפגשים קודמים: מצגות ותכנים מתוך SkyDrive

image

image