איך לייצר מראה שונה בין ה–TFS Web Access וה–Team Explorer/MTM עבור Work Items

יום ראשון, דצמבר 8, 2013

ב – Default כול ה – Work Items נראים אותו הדבר כאשר אני פותח אותם ב – Web Access או ב – Team Explorer. אגב כאשר אני מדבר על ה – Team Explorer אני כולל גם את ה – Visual Studio וגם את הכלי לבודקים ה – MTM. ישנה יכולת להפריד בין המראה של כול Work Item ב – Web Access לבין ה – Team Explorer, יש לציין כי יכולת זאת אינה נתמכת ב – Process Editor ויש לבצע את השינויים ישירות בתוך ה – XML של ה – Work Item. צעד 1: כדי להפריד בין המראות השונים יש לייצא את אותו...
אין תגובות

“Team For Word” A TFS Word Client and a User Guide For It

יום שלישי, דצמבר 28, 2010

A few days ago I have encountered a very nice tool that is called “Team For Word” Until now I have worked with the “Team Spec” that cost a license compares to this tool that is totally free and with an open source. In the past few days I have worked a lot with the “Team For Word” on clients sites, we have tried to see if this tool can replace the “Team Spec” and the answer is not simple. This tool has some abilities that”Team Spec” doesn’t have like presenting all the work items from a query with links and attachments,...

Work Item Groups In TFS

יום חמישי, יוני 10, 2010

One very nice feature came with TFS 2010 that almost no one knows is the Work Item Groups. In TFS 2010 you can define group of Work Item Types and filter work items using that group, for example lets take different Work Items for requirements: System Requirements and Detailed Requirements. What I like to do is query all the requirements in the system, all I need to do is filter by the group: Requirements. In order to change the categories you will need to export them to an XML file, change the categories and import them back to the server. In order...

Delete TFS 2010 Work Items

יום חמישי, פברואר 18, 2010

Many customers ask me about deleting Work Items from the TFS. Here is how to do it for TFS 2010: Step 1: Log-in to the TFS using a TFS administrator user. Step 2: Open a command line and go to: 32bit machine - “X:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common 7\IDE” 64bit machine - “X:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common 7\IDE” Step 3: Use the “witadmin.exe destroywi” command in the following way: witadmin.exe destroywi /Collection:http:\\:8080\tfs\ /id: you can add as many Work Item IDs as you like using for example 54,88,92 etc. You can disable the prompt message by using /noprompt. For deleting work items in TFS 2008...

TFS 2010 Work Items Basic User Guide Is Published

יום שני, פברואר 1, 2010

I am glad to announce that the TFS 2010 Work Items Basic User Guide Is finally and available to download. I have worked hard to create this guide and I will be glad to hear what you think of it. It is available to download from the TFS Guides site. I will also like to know what other user guides you need. Have Fun!!!

TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create New Work Items Out Of An Existing Work Items

יום שני, ינואר 11, 2010

This post is the Fifth post out of Five that builds the TFS 2010 Work Items Basic Guide. See the first post: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Introduction” I have already published regarding the creation of new Work Items: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create New Work Items”, about the Work Item Links: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Work Item Link Types” and about creating and using queries: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create And Use Queries” On this post I will talk about creating Work Items out of...

TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create And Use Queries

יום חמישי, ינואר 7, 2010

This post is the Forth post out of Five that builds the TFS 2010 Work Items Basic Guide. See the first post: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Introduction” I have already published posts regarding the creation of new Work Items: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create New Work Items” and about the Work Item Links: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Work Item Link Types” On this post I will talk about Queries. In order to see the Work Items you have entered to the Team System you will need to create a "Search", the...

TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Work Item Link Types

יום רביעי, דצמבר 30, 2009

This post is the Third post out of Five that builds the TFS 2010 Work Items Basic Guide. See the first post: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Introduction” I have already published regarding the creation of new Work Items: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create New Work Items” On this post I will talk about one of the big changes in TFS 2010 is the Link types between Work Items! In any development process you will have many Work Items, Work Items in the development process are related to one another in many cases, in Team...

TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Create New Work Items

This post is the second post out of Five that builds the TFS 2010 Work Items Basic Guide. See the first post: “TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Introduction” On this post I will show different ways to create new work items from the Team Explorer 2010. In order to show the Team Explorer in Visual Studio click on its icon. There are two main methods to create Work Items, from the Team Explorer --> Work Items menu or from the Team tab. In order to create a new work item from the Team Explorer --> Work Items menu...

TFS 2010 Work Items Basic User Guide – Introduction

יום שלישי, דצמבר 22, 2009

Team System is very powerful when it comes to manage development and QA, in order to manage development and QA you will need to have Requirements, Tasks, Bugs etc. and the links between them. In Team System there is a generic object that covers all that is needed, it is called Work Item. What is a Work Item? A work item is a generic object that has types, for example: Requirement, Task, Bug, etc. The Work Item types that are available "out of the box" in Team system are not the only types available, you can create new types as needed in your...