Even Asset Management is Cloud Related?

יום רביעי, פברואר 22, 2012

  אין, בכל כתבה ובכל כנס תשמעו היום את המילה “Cloud”. ואם במקרה לא תשמעו “Cloud”, בטח תשמעו "ענן". אז נכון, הכל בענן וכולם בענן אבל האמת שאני בסך הכל רוצה להישאר על הקרקע. שאלתי את עצמי איך הגענו למצב הזה עם הענן? היו הרי כבר כמה תקופות של Buzz שמתגלגל בתעשיה, אישית, לפעמים אגב אני מתחבר אליו מאוד (וירטואליזציה לדוגמא) ולפעמים אני לא ממש מבין מה רוצים ממני (מישהו פוחד מהסייבר?). הסיפור עם הענן אני חושב שונה (בייחוד תת Buzz שלו בשם ענן פרטי) מפני שהוא בעצם מתייחס לשלב האבולוציוני הבא של כל סביבת...
אין תגובות