ניפגש מחר בהרצאה First Look at Visual Studio 2010 IDE

יום שלישי, אוגוסט 18, 2009

ניפגש מחר בהרצאה First Look at Visual Studio 2010 IDE מחר בבוקר אעביר הרצאה בנושא החידושים ב- Visual Studio 2010 במסגרת יום עיון למפתחים. אני מאד מתרגש לקראת ההרצאה ובטוח שהיא הולכת להיות מעניינת ומהנה! כמו בכל הרצאה שלי – יהיו משחקים, תחרויות והפעלות לקהל, ואני מזמין את כל מי שמגיע מחר ויש לו חשבון Twitter, להשתמש בתגית vs2010day# במהלך ההרצאה. נתראה מחר!
no comments

Visual Studio 2010 and .Net Framework 4.0 Beta 1 Is Publically Available

יום חמישי, מאי 21, 2009

Visual Studio 2010 and .Net Framework 4.0 Beta 1 Is Publically Available Downloads Video: How to Download and Install the Beta .NET Framework 4 Beta 1 Visual Studio Team System 2010 Team Suite Beta 1  Visual Studio 2010 Professional Beta 1 Visual Studio Team Foundation Server 2010 Beta 1 Training and Resources Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit - May Preview What's New in...

WF 4.0: Long Running Custom Activities with Bookmarks and NativeActivity

יום שלישי, מאי 19, 2009

WF 4.0: Long Running Custom Activities with Bookmarks and NativeActivity This is another post in my WF 4.0: Custom Activities series. In a previous post I have talked about creating a code only custom activity that performs a simple task. In this post I’ll talk about creating a more complex activities that takes inputs from the calling program during their execution. In the previous post WF 4.0: Code Only Custom Activities for Atomic Actions | CodeActivity, CodeActivity<T> I implemented the following activity for reading a string from the console. public class ReadString2 : CodeActivity<string> {   protected override void Execute(CodeActivityContext context)   {     string value...

WF 4.0: Code Only Custom Activities for Atomic Actions | CodeActivity, CodeActivity<T>

WF 4.0: Code Only Custom Activities for Atomic Actions | CodeActivity, CodeActivity<T> This is another post in my WF 4.0: Custom Activities series. In this post I’ll talk about creating a code only custom activity that performs a simple task. I’ll also use input and output parameters and talk about activities that returns a single value. A Simple Code Activity Lets start by building a simple activity that outputs a certain string to the console. To to that, lets add a new item of type Workflow Element (under the Workflow node in the item...

WF 4.0: Custom Activities

WF 4.0: Custom Activities There are several ways to build custom activities in WF 4.0: Xaml Based, Composite Activities Code Based Composite Activities Code Only Activities for Atomic Actions Code Only Activities for Long Running Operations In the following posts I’ll talks about each of those approaches and update the above links. Enjoy!

WF 4.0: How to Execute a Worklflow (WorkflowInvoker vs WorkflowInstance)

WF 4.0: How to Execute a Worklflow (WorkflowInvoker vs WorkflowInstance) Note: This post is based on Visual Studio 2010 Beta 1 which is the latest version available in the time of writing this post, so by the time this technology ships, there are probably things that will be slight different. There are two ways to execute a workflow: Using the WorkflowInstance class Using the WorkflowInvoker class Execute Workflows using WorkflowInstace When you create a new Sequential Workflow Console Application, Visual Studio creates the...

WF 4.0: Building a Hello World Sequential Workflow

WF 4.0: Building a Hello World Sequential Workflow Note: This post is based on Visual Studio 2010 Beta 1 which is the latest version available in the time of writing this post, so by the time this technology ships, there are probably things that will be slight different. Start Visual Studio 2010 Beta 1 and create a new Sequential Workflow Console Application. After you click OK, visual studio creates the new projects and creates a new WF project, in which there are some things you should know about: References: ...
no comments

XAML in .Net 4.0: Serialization and Deserialization using XamlServices

יום שני, מאי 18, 2009

XAML in .Net 4.0: Serialization and Deserialization using XamlServices Note: This post is based on Visual Studio 2010 Beta 1 which is the latest version available in the time of writing this post, so by the time this technology ships, there are probably things that will be slight different. In order to serialize and deserialize using XAML in .Net Framework 4.0 we have to reference a new assembly called System.Xaml.dll. Since XAML was originally used only in WPF, some features are dependent on classes that are inside WindowsBase.dll. Serialize to Xaml with XamlServices...