מדריך: Continuous Deployment אל Windows Azure דרך Team Foundation Service

יום רביעי, יוני 26, 2013

Team Foundation Service הוא גירסת ענן של TFS, המאפשרת בין היתר להגדיר ביצוע Build ו- Deployment ישירות ל- Windows Azure . במדריך זה נגדיר Continuous Deployment של פרוייקט ASP.NET MVC אל Windows Azure Web Sites, כך שבכל Check In של קוד, יבוצע Build ו- Deployment לענן. הרשמה וחיבור ל- Team Foundation Service כדי להרשם ל- Team Foundation Service נגש לכתובת http://tfs.visualstudio.com ונרשם לשירות. בסיום הרישום, בסיום התהליך, נתבקש לספק כתובת עבור האתר האישי שלנו המכיל את הפרוייקטים במנוהלים באתר. לסיום נלחץ על...
no comments