Git על Windows: רישום ל- GitHub והגדרות ראשוניות

2 בנובמבר 2011

בפוסט הקודם במדריך Git על Windows התחלנו בהתקנת msysgit, המשכנו בהגדרות ראשוניות הנדרשות לעבודה עם Git וראינו דוגמא לשימוש בסיסי על פרוייקט לדוגמא. בפוסט הזה נירשם לאתר GitHub,  ונבצע מספר הגדרות ראשוניות לקראת עבודה יותר מעמיקה איתו שעליה אפרט בפוסטים בהמשך. הכירות עם GitHub בעוד Git הוא “שיטה” לניהול תצורת קבצי הפרוייקט שלנו ומאפשר לנו ליצור Repositiroes מקומיים, להעביר לסביבת Staging מקומית וכו’, מתישהו במהלך התהליך נרצה לפרסם את הפרוייקט שלנו ל- Repository מרוחק. זה יכול להיות כחלק מפרוייקט רב משתמשים, לצורך ניהול הגירסאות של פרוייקט שרק אנחנו עובדים עליו...
tags: ,
no comments

מדריך Git על Windows: התקנה, הגדרות ראשוניות ושימוש בסיסי

1 בנובמבר 2011

Git היא מערכת שהתחילה כמערכת ניהול קוד מבוזרת, ומתפתחת גם כדרך לבצע Deployment של אפליקציות Web. במדריך Git על Windows זה, שיתפרס על פני מספר חלקים אסביר כיצד להתקין Git בסביבת חלונות, לבצע הגדרות ראשוניות ואדגים שימוש על פרוייקט דוגמא. התקנת Git בסביבת חלונות הדרך המומלצת לעבודה עם Git בסביבת חלונות היא ע”י ה- Client ששמו msysgit. בעמוד הפרוייקט נחפש את הגירסא העדכנית ביותר של Gitברשימה (Full installer for official Git for Windows) ונלחץ על הקישור כדי להגיע לעמוד ההורדה. בעמוד ההורדה, נלחץ...
2 comments