חוזר לשוק העבודה

2009/06/16

לאחר 5 שנים אינטנסיביות Wise Mobility סוגרת את שעריה, ואני חוזר לשוק העבודה. מעטים האתרגים המקצועיים שמשתווים לאחריות הטוטאלית של בעלות בחברה שיסדתה עם מספר מצומצם של שותפים. מצד אחד נהנים מחופש מלא בכל הקשור למודלי הפיתוח, ארכיטקטורה ותהליכי העבודה, אך מצד שני אתה פועל תחת סד משאבים מוגבלים שאותם אתה מנסה לנצל באופן המיטבי. בסך הכל אם אסכם את התקופה (כ 5 שנים) זוהי התנסות יחידה במינה שרבים חושבים עליה אך מעטים ממשים, ואני מסכם אותה בחיוב.
tags:
no comments

MEF disguising to Castle Windsor

2009/06/13

This post explore advance techniques of changing the default MEF discovery behavior into Castle Windsor like behavior (Castle Windsor is used as test case and it’s not the main subject of this post).   The code for this post available here (it built upon MEF preview 5.)   Prerequisites This post assume that you have some knowledge on MEF  and some understanding on DI (dependency injection) Previous knowledge on Castle Windsor (which is one of the most common DI implementation) is not needed. you can read more on MEF at the following posts: MEF Introduction, http://delicious.com/bnaya/mef.    Background Out of the box, MEF come with a few very...
tags:
no comments

Serialize generics list part 2

2009/06/08

This post is the 3rd of series on serialization in WCF. The post is taking the previous post concept one step ahead by wrapping the List<T> as serializable type Downloads available here Jump into the code see the theory in the previous postpublic class GenListCustom<T>:List<T>,IXmlSerializable { private static readonly string ITEM_ELEMENT_NAME= typeof (T).Name; XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema() { throw new NotImplementedException(); } void IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader reader){ var ser=new DataContractSerializer(typeof(T)); ...
tags:
2 comments

Serialize generics list part 1

This post is the second of series on serialization in WCF (previous post). The topic of this post is dealing with writing data contract that inherit from type that does not decorated with the DataContract attribute (in our case List<T>). Downloads available here Why shouldn’t it work? consider the following type declaration: public class ListCustom: List<CompositeType> {…} The above code will not pass the data contract serialization because List<T> does not decorated with DataContract attribute What can we do about it? We can certainly refactor the class to composite pattern which will look...
tags:
no comments

Flexible Serializer Provider

This post is the first of a series. Each post of this series will take the concept one step ahead. Code sample download available here What in this post? this post will discuss the technique of writing reusable type that can be serialize both by Data Contract serialization and Xml serialization and be later deserialize by the other. Why should we care about it? This technique is the base line for following posts in this series which talk about serializing inherits generics list. Some...
tags:
no comments

MEF introduction

2009/06/03

The MEF team declare the MEF as “The Managed Extensibility Framework (MEF) is a new library in .NET that enables greater reuse of applications and components. Using MEF, .NET applications can make the shift from being statically compiled to dynamically composed.” you can download the MEF bits in here SO what is the MEF and why do you want it? Lets start with what !(MAF) MEF is not another DI (dependency injection), you should think of MEF as plug-ins infrastructure rather then being DI. Actually you can consider MEF as very flexible plug-ins discovery mechanism. How does it work? The essence of MEF paradigm is built...
tags:
no comments