Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים נוספים בעיצוב (Style)

יום שבת, נובמבר 8, 2008

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים נוספים בעיצוב (Style) בסרטון קודם Webcast / Video – Silverlight 2.0 Control Style עשינו צעדים ראשונים במסגרת עיצוב רכיב. בסרטון זה נעשה עוד כמה צעדים כדי לסגור את נושא ההכרות הראשונית שלנו עם נושא בעיצוב של רכיב. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים ראשונים בעיצוב (Style)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 צעדים ראשונים בעיצוב (Style) רכיבים דורשים עיצוב – גובה , רוכב , מיקום , גופן וגודל גופן …. במסגרת סרטון זה נעשה צעדים ראשונים בעיצוב רכיב ונראה את היכולת תמיכה ברמת הרכיב עצמו, ברמת הדף וברמת האפליקציה. אנחנו נראה כמה הרעיון של תמיכה בהגדרות עיצוב קרוב לזו הקיימת היום במסגרת CSS, במיוחד לאור התמיכה בהיררכיה במסגרת הגדרות העיצוב. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קבצי משאב (Resource Files)

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קבצי משאב (Resource Files) נושא רכיבי משאב במסגרת Silverlight קיבל יתר חשיבות מזו של ה ASPNET , וזאת משום שתשתית ה Silverlight הינה בין השאר מוגדרת כתשתית לתמיכה במולטימדיה וגרפיקה אשר הינה מעבר ל HTML הפשוט. במסגרת הסרטון אנו נראה כמה צורות להתייחסות לרכיב/קובץ משאב. במסגרת ההתיחסות אנו נראה את הדוגמא על קובץ מסוג תמונה , אך ההתיחסות במקרים מקבילים הינה דומה. מקרה יוצא דופן הינו המקרה של גופן, אשר דורש טיפול מעט שונה, אשר גם הוא דוגמא במסגרת הסרטון. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מודל השכבות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מודל השכבות במסגרת זו נראה אחד מרעיונות הארכיטקטורה הבסיסיים ביותר – מודל השכבות. במקרה שלנו LinqToSql ישמש לנו כשכבת ה DataAccesLayer ( ה DAL ) , ה WCF כגורם המכיל את ה BusinessLogic ונותן השירות המתאים, ולבסוף התצוגה תהיה כמובן בעזרת Silverlight. כאשר, במסגרת הסרטון נראה את אחד הרכיבים האהודים על כולנו – DataGrid. הסרטון מסתמך על הבנה מסרטונים קודמים: חיבור רכיבים חיצוניים מסרטון ה GridSpliter , קריאה ל CrossDomain WebService,הכרות עם משטח העבודה של Grid ב Silverlight והבנה כללית של WCF ו LinqToSql. ...

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל Cross Domain WebService

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל Cross Domain WebService אם תחזור לעולם האמיתי , נבין שקריאה לWebService אשר נמצא באותו שרת כמו ממשק המשתמש אינו אופייני, לעומת זאת מצב בו השניים על שרתים נפרדים , או לייתר דיוק ב Domain שונה – אחד ב DMZ ואחד בתוך Domain הפנים ארגוני מאחורי Firewall (חומת אש) הינו יותר אופייני. כתוצאה מיכך, המצב לדוגמא לקריאה לWebService אשר אינו באותו Domain כמו אפליקצית ה Silverlight הינו דבר מתבקש מעצמו, סרטון זה מדגים בדיוק נושא זה. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל WebService

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה ל WebService אפליקציה בלי לקרא ל WebService ? לא נראה שדבר כזה קיים. אז סרטון זה נועד לענות בדיוק על המצב הראשוני שבו אנו באפליקצית Silverlight קוראים ל WebService אשר נמצא באותו שרת כמו אפליקצית ה Silverlight , וזאת רק כדי להדגים את הפשטות בפעולה. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה לפונק’ JavaScript מ Silverlight

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 קריאה לפונק’ JavaScript מ Silverlight בסרטון קודם ראינו איך Webcast / Video – Silverlight 2.0 Update HTML DOM From Silverlight CodeBehind , אבל כדי להשלים את התמונה אנחנו צריכים גם תמיכה ב JavaScript. במסגרת סרטון זה נבצע נראה דוגמא הן לקריאה לפונק’ JavaScript פשוטה במסגרת דף ה ASPX/HTML והן לקריאה לפונ’ JavaScript בסיסיות כגון ()eval ו- ()alert אשר כולנו מכירים. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 שינוי ה DOM של ה HTML מ Silverlight

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 שינוי ה DOM של ה HTML מ Silverlight בוסופו של דבר Silverlight עומד בזכות ה HTML שמכיל אותו. בתור דוגמא להרמוניה בין השניים אנו נראה בסרטון זה איך מ CodeBehind של Silverlight אנחנו מעדכנים את ה HTML אשר מכיל אותו. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 רכיבים מסוג Content

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 רכיבים מסוג Content ב Silverlight קיימים שני סוגים עקריים של רכיבים: כאילו של Text וכאילו של Content. במסגרת סרטון זה נבין את נושא ה Content ברכיבים, ומה זה בעצם נותן לנו מבחינת יכולות פיתוח. ...
אין תגובות

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מימדים ,מיקומים ומרווחים

Webcast / וידאו – Silverlight 2.0 מימדים ,מיקומים ומרווחים ראינו משטחי עבודה, ואפילו הכנסנו להם פלפל עם ה GridSpliter. עכשיו תורם של הרכיבים עצמם – גובה , רוחב , מיקום מרווחים וכל הנובע מיכך. ...
תגובה אחת