רק בישראל, לא יאומן

30 ביולי 2007

אני עברתי בתחילת השבוע לחברה חדשה, בשבילי חדשה בכל אופן. הנקודה היא שהוחלט לנסות עלי חברת השכרה חדשה ( אשר החברה לא עבדה איתה עד היום ) - "טראפיק" . מה קרה ? "גנבו לי את המכונית" :,( .... או במילים אחרות יכול להיות שהחברה עוברת לכונס נכסים והמכונית שלי הייתה מבין הראשונות לעיקול. מה אני אגיד , וזה אפילו נעשה בלי ידעתי , ובלי שאוציא את חפציי האישיים :S .... שלא נדבר על תו חניה של תל אביב שיש לי :8
תגיות:
3 תגובות

Windows CardSpace PPTX Presentation at the architects user group

27 ביולי 2007

Hi I know at some of you have waited for the PPTX ( for now no PPT version , perhaps later ). I have to say that of the reasons for the delay was : 1. I tried to produce a normal PPT version , and it takes a while 2. The converted PPTX to PPT has produced from a 15MB file a 45 MB file of PPT :'( , thus I have tried most of the week to upload that version , and didn't succeed ( perhaps later ? I'm not promising  )It seemed, as I have expected, that the...
תגובה אחת

Windows Live Writer Dictionary / Spell Checker

I don't know about you , but I had problems with the spell checker in the Windows Live writer beta 2 on both my Vista and WinXP machines ( yes I had 4 computers at home - 2 desktop , 2 laptop ). Any way, I've looked in the Writer Zone , and seen only this article Troubleshoot Issues with Writer (Beta 2) ... so after looking some more I've found this nice article Windows Live Writer Spell Checking missing from which i've downloaded a "patch" you could say which has solved my problems a way =) , regarding live writer...
אין תגובות

… and Visual Studio 2008 Beta 2 express too ;)

Guy was quick enough to catch the the release of the Visual Studio 2008 Beta 2 - Orcas Beta 2. I'm starting to think that he has a small application which sends him SMS as soon as a relevant word arrives to his RSS feed reader - it's because i'm of thinking of writing one on my own at this rate ;)Any way, Chapau ("well done") , but he missed one more link, as he did last time,Visual Studio Express 2008 Beta2 which can be downloaded from here
אין תגובות

Windows Server 2008 Developer Training Kit (Beta 3)

24 ביולי 2007

The Windows Server 2008 Developer Training Kit (Beta 3) includes a set of hands-on-labs and presentations for technologies such as IIS7, Management, WCF, WF, Windows CardSpace, Windows PowerShell, Virtualization and the Transactional File System (TxF). The content was originally created by Microsoft's Developer & Platform Evangelism group as part of the Windows Server 2008 Touchdown training activities.The seven hands-on labs included in this kit are based on the DinnerNow sample application. The entire source code for the DinnerNow sample application can be downloaded from codeplex (see the related resources), however, this sample is not required for using the developer training...

IBM WebSphere MQ Series Custom Channel for WCF

17 ביולי 2007

It seems that IBM have launched a POC ( proof-of-concept ) which should enables IBM WebSphere MQ series to be used as a custom transport channel using WCF. The article IBM Custom Channel for WebSphere MQ for Windows Communication Foundation specifies that " This technology enables Windows Communication Foundation clients and services to be configured for communication using WebSphere MQ in the same manner that they would the built-in channels provided by Microsoft ". After reading guy's post about Workflow Persistence Service for Oracle and this article I have a feeling that we would see a lot of integration between systems .....Considering the fact...
4 תגובות

Microsoft Enterprise Search

One of the subjects which bother us is : "Why can't I find documents in my organization as fast as I find it on Google?". Well SPS2003 was the first to introduce the concept of Search as part of a Microsoft product. Since then we got the Office SharePoint Server 2007 and Windows Desktop Search which can but customized and plug-in.In order to take it to the next level Microsoft launched a while a go the Live.com search engine. In order to concentrate the subject a related web site was created :http://www.microsoft.com/enterprisesearch
תגיות: , , ,
אין תגובות

Silverlight 1.0 RC1 Preview Edition

16 ביולי 2007

Prepare your self to the Silverlight 1.0 RC1 edition which can be downloaded from here "Silverlight 1.0 SDK RC Preview.zip", along with "Rich Web Experiences with Silverlight and JavaScript new template.pptx" and "Building Silverlight Application using .NET.pptx".We know that both from Tim Sneath and Joe Stegman that there are a few breaking changes between the beta and release candidate. Joe's post Silveright Breaking Changes between Mix and Version 1.0 summerizes most of the changes between the May2007 (MIX07) version and this version (RC1) as well the the expected RTM version.As expected the posts Preparing for Silverlight 1.0 RC and Beyond...
תגיות: , ,
אין תגובות